Barijerni stub – STB

Barijerni stub, materija hrom sjaj, visina 1m.

Category: